TIN NỔI BẬT TIN NỔI BẬT

Thông tin đường dây nóng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
Ngày đăng 23/05/2022 | 17:37  | Lượt xem: 17

UBND xã Liên Hồng thông báo đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, đề nghị của các cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC của xã như sau:

1. SỐ ĐIỆN THOẠI, ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CỦA UBND XÃ

- Số điện thoại: 02433 815 091

- Địa chỉ thư điện tử: xlhong_danphuong@hanoi.gov.vn

2. SỐ ĐIỆN THOẠI, ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CÁN BỘ ĐẦU MỐI LÀM CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

 

EMAIL

 

1

Nguyễn Đức Toàn

Chủ tịch UBND xã

0973 761 066

 

nguyenductoan_danphuong@hanoi.gov.vn

 

2

Nguyễn Thị Thơm

Công chức Văn phòng - Thống kê

0376 467 234

nguyenthithom_danphuong@hanoi.gov.vn

 

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.