BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC

Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Liên Hồng
Ngày đăng 01/03/2021 | 08:30  | Lượt xem: 544

Giới thiệu thông tin về Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Liên Hồng

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XÃ LIÊN HỒNG

 

Họ và tên: Cao Thị Kim Ánh

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 0979704729

Email: caothikimanh_danphuong@hanoi.gov.vn

Họ và tên: Cao Tiến Hách

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Số điện thoại: 0968087163

Email: caotienhach_danphuong@hanoi.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Đình Cẩn

Chức vụ: UV BTV Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0982916918

Email: nguyendinhcan_danphuong@hanoi.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Xuân Tú

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 0937061974

Email: nguyenxuantu_danphuong@hanoi.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Đức Toàn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0973761066

Email: nguyenductoan_danphuong@hanoi.gov.vn