THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo về việc khai nhận, thỏa thuận phân chia di sản

Ngày đăng 06/06/2022 | 17:57  | Lượt xem: 32
UBND xã Liên Hồng thực hiện công khai Thông báo số 200/CCNL-TB ngày 04/6/2022 của Văn phòng Công chứng Nguyễn Liễu về việc khai nhận, thỏa thuận phân chia di sản.

Thông báo công bố kết quả bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã Liên Hồng nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày đăng 30/05/2022 | 09:43  | Lượt xem: 26
Chi tiết xem tại đây

Thông báo Công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân xã Liên Hồng

Ngày đăng 23/05/2022 | 05:48  | Lượt xem: 16
Nội dung thông báo chi tiết xem tại đây

Thông tin đường dây nóng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

Ngày đăng 23/05/2022 | 05:37  | Lượt xem: 18
UBND xã Liên Hồng thông báo đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, đề nghị của các cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC của xã như...

Thông báo Công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân xã Liên Hồng

Ngày đăng 23/05/2022 | 02:51  | Lượt xem: 23
Nội dung chi tiết thông báo  xem tại đây

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của UBND xã Liên Hồng

Ngày đăng 23/05/2022 | 02:02  | Lượt xem: 24
Thông báo về việc công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của UBND xã Liên Hồng

Thông báo công khai danh sách Người lao động xã Liên Hồng không có giao kết hợp đồng, lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do dịch Covid-19 đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ đợt 9 năm 2021

Ngày đăng 27/12/2021 | 04:37  | Lượt xem: 101
Ngày 27/12/2021, UBND xã Liên Hồng ban hành Thông báo số 1216/TB-UBND về việc Công khai danh sách những người lao động xã Liên Hồng không có giao kết hợp đồng, lao động bị mất việc làm gặp...

Thông báo công khai danh sách hộ cận nghèo cuối năm 2021

Ngày đăng 24/11/2021 | 07:47  | Lượt xem: 132
Ngày 23/11/2021, UBND xã Liên Hồng ban hành Thông báo số 967/TB-UBND về việc công khai danh sách hộ cận nghèo cuối năm 2021. Chi tiết xem tại đây

Thông báo công khai danh sách Người lao động xã Liên Hồng gặp khó khăn do dịch Covid-19 đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP đợt 8 năm 2021

Ngày đăng 24/11/2021 | 07:29  | Lượt xem: 110
Ngày 23/11/2021, UBND xã Liên Hồng ban hành Thông báo số 966/TB-UBND về việc Công khai danh sách những người lao động xã Liên Hồng không có giao kết hợp đồng, lao động bị mất việc làm gặp khó...

Thông báo niêm yết công khai danh sách các hộ kinh doanh đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP trên địa bàn xã Liên Hồng

Ngày đăng 23/11/2021 | 07:54  | Lượt xem: 111
Ngày 22/11/2021, UBND xã Liên Hồng ban hành Thông báo số 961/TB-UBND về việc niêm yết công khai danh sách các hộ kinh doanh đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP trên địa bàn xã Liên...

Thông báo công khai danh sách Người lao động xã Liên Hồng gặp khó khăn do dịch Covid-19 đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP đợt 7 năm 2021

Ngày đăng 30/10/2021 | 10:48  | Lượt xem: 202
Ngày 28/10/2021, UBND xã Liên Hồng ban hành Thông báo số 886/TB-UBND về việc Công khai danh sách những người lao động xã Liên Hồng không có giao kết hợp đồng, lao động bị mất việc làm gặp khó...

Thông báo công khai danh sách Người lao động xã Liên Hồng gặp khó khăn do dịch Covid-19 đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP đợt 6 năm 2021

Ngày đăng 19/10/2021 | 06:35  | Lượt xem: 160
Ngày 18/10/2021, UBND xã Liên Hồng ban hành Thông báo số 839/TB-UBND về việc Công khai danh sách những người lao động xã Liên Hồng không có giao kết hợp đồng, lao động bị mất việc làm gặp khó...

Thông báo công khai danh sách Người lao động xã Liên Hồng gặp khó khăn do dịch Covid-19 đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP

Ngày đăng 30/09/2021 | 05:40  | Lượt xem: 74
Ngày 28/9/2021, UBND xã Liên Hồng ban hành Thông báo số 779/TB-UBND về việc Công khai danh sách những người lao động xã Liên Hồng không có giao kết hợp đồng, lao động bị mất việc làm gặp khó khăn...

Thông báo niêm yết công khai danh sách các hộ kinh doanh đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP trên địa bàn xã Liên Hồng

Ngày đăng 20/09/2021 | 05:04  | Lượt xem: 265
Ngày 20/9/2021, UBND xã Liên Hồng ban hành Thông báo số 752/TB-UBND về việc niêm yết công khai danh sách các hộ kinh doanh đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP trên địa bàn xã Liên...
Hiển thị 1 - 15 trong 22 kết quả.